Waarom Denken Zo Veel Mensen Dat Alternatieve Energie Onzin Is? Denk Goed Na En Bekijk Alle Energieleveranciers, Alternatieve Energie Is Belangrijk!

Waarom hebben we een energiecrisis? Welke alternatieve soorten energie staan ons ter beschikking zonder de ozonlaag te schaden? Of zijn we helemaal verdoemd omdat er geen oplossing is en we volledig onder de regelgeving van de energieleveranciers vallen? Er moet een oplossing komen, en die is er, hoewel het een heleboel mensen zal verontrusten.

  1. Waarom hebben we nu überhaupt een energiecrisis? Het is te wijten aan het feit dat er een groot aantal ongelooflijk gulzige mensen op deze planeet zijn, ik kan me vergissen, maar ik denk dat het allemaal neerkomt op olie, wie het heeft en wie het wil, wie het heeft controleert het spel en de waarde en wie het wil is iedereen, als gevolg daarvan moeten we allemaal de kosten in theorie betalen, in de praktijk is het de thuisblijver die betaalt omdat de bok helemaal in de lijn wordt doorgegeven aan de volgende in de lijn.
  2. Je zou kunnen denken dat fabrieken en bedrijven de last ook een beetje dragen, integendeel, wat hun eindgoederen ook zijn, de energiekosten zijn geïntegreerd in alles wat ze produceren, dus het zijn wij, u en ik, die moeten betalen.

Zijn er nog andere soorten energie die we kunnen aanspreken?

Zijn er nog andere soorten energie die we kunnen gebruiken? Ja, er zijn er nogal wat, gebaseerd op waar je woont, bijvoorbeeld als je naast een intense waterweg woont kan hydro-elektrische energie een haalbare optie zijn denk ik, zolang de waterweg niet verder stroomopwaarts is afgedamd of anders helemaal is opgedroogd, kan hydro-elektrische energie ook een keuze zijn als je in de buurt van de oceaan woont, golfenergie kunnen we een eindeloze toevoer van golven krijgen? misschien niet, dus zal getijdenenergie niet geschikt zijn voor de meerderheid. Meer weten? Bekijk dan deze website.

Hoe zit het met warmte-energie, zonne-energie, zonne-energie of waar je het ook aan herkent, als je in de woestijn leeft dan is dat geen probleem, je bezit veel zonneschijn en mag in sommige opzichten wel de afgunst zijn van veel mensen over de hele wereld, toch sluit dit de massa’s weer uit.

  • Een andere, windenergie, weer als je ergens verblijft waar het vooral waait kan je een winnaar zijn, zo niet dan zijn we weer terug bij af op zoek naar soorten energie die iedereen ten goede komen, waar ze ook wonen en niet afhankelijk zijn van de lokale klimaatomstandigheden in die regio.
  • Al deze verschillende soorten energie hebben één ding gemeen, afgezien van de lokale klimaatomstandigheden hebben ze allemaal een immense hoeveelheid kosten nodig om ze van de grond te krijgen, en het kan een aanzienlijke hoeveelheid tijd duren voordat je een echt rendement op je investering krijgt.

Waar moet je op letten als je energierekening te hoog wordt?

Stel je voor dat je je huidige elektriciteitsrekeningen misschien wel helemaal van het net haalt en zelf genoeg energie opwekt om je woning zelfvoorzienend te houden tegen een klein percentage van de kosten van wat je op dit moment aan je energieleverancier en de genoemde alternatieve bronnen betaalt, dat is bovendien attent voor de ozonlaag, zou je dan geïnteresseerd zijn in het creëren of bouwen van je eigen aarde-energie-elektriciteitsproducent?